# ใบส่งของ

Cover image

สร้างเอกสารการเงินอัตโนมัติด้วย Google Sheets โดยไม่ต้องเขียนสคริปต์ (เพราะผมเขียนให้แล้ว)

หลังจากกระแสตอบรับที่เกินคาดจากบทความ ใช้ Google Sheets สร้างใบ Invoice วันนี้ผมขอฉ,องปีใหม่ด้วยการแจก Goole Sheets ที่สร้างเอกสารทางการเงินให้ครบแพ็คกันไปเลย

Link